Welkom op de website van HyProCup 2019! Hét snookerevent voor de zomermaanden.  
 

Aangezien de 'Hyprocup' een erkende tornooienformat is door VSF en BBSA zijn dan ook de meest recente spelregels van kracht. Het tornooireglement van deze tornooienreeks bestaat uit volgende regels:

 1. DEELNEMING:
 • 1.1 ALLE spelers, ongeacht aansluiting of niet bij de VSF of BBSA kunnen zich inschrijven. De organisatie behoudt zich dan ook het recht tot afzien of weigering van inschrijvingen. Dit zonder verplichting van opgave van de reden, met uitsluiting willekeur, aangezien het druist tegen de basis van het opzet, promotie van de sport.
  1. INSCHRIJVING:
  • 2.1 het inschrijvingsgeld per tornooi bedraagt € 25 per persoon .
  • 2.2 de uiterste inschrijvingsdatum is de WOENSDAG voorafgaand aan het tornooi uiterlijk om 20.00u. (uitgezonderd het laatste tornooi dan is het DONDERDAG) Men kan zich inschrijven via website, e-mail, hyprocup@gmail.com. Het uiterlijke uur van inschrijving wordt strikt toegepast.
  • 2.3 de loting gebeurt op het uur en de dag dat u ingeschreven bent. Vanaf woensdagavond om 21.00u kan u de samenstelling van elke poule terugvinden op de website, www.hyprocup.be.
  • 2.4 Een ' no-show ' (lees: onverwittigd forfait): indien iemand niet komt opdagen voor het tornooi zal een bijdrage in de kosten worden gevraagd van € 25
  • 2.5 Uitschrijven: Tot maandag voorafgaand aan een tornooiweekend kan kosteloos afgemeld worden. Daarna wordt € 10 aangerekend. Afmeldingen in minder dan 48u voor uw speeluur = € 20.
  • 2.6 Internationale afvaardiging: Indien men tijdens een EK of WK hun thuisland vertegenwoordigen als speler of scheidsrechter, zal deze, indien men zich inschrijft (en dus ook betaalt) voor een tornooi dat in deze periode valt, het gemiddelde van de punten bekomen die hij tijdens de vorige editie bij elkaar speelde OF het gemiddelde van de punten van alle andere tornooien in de lopende editie. De afwezigheid tijdens dat bewuste tornooi is geen NO-SHOW!
  • 2.7 Totaal Inschrijving: Men kan zich van voor aanvang voor ALLE tornooien inschrijven dmv overschrijving (BE28 0689 0009 1420 met mededeling van hyprocup + naam). In dat geval betaalt men SLECHTS € 100 ipv € 125. Inschrijving moet voor 1 juni gebeuren! 1 no-show of uitschrijving zal NIET recupereerbaar zijn. Indien men meer dan 1 no-show of uitschrijving zal hebben, kan er aan de leiding een regeling tot terugbetaling aangevraagd worden per geargumenteerde email. De tornooileiding behoudt zich evenwel het recht om dit geval per geval te behandelen en te beslissen naargelang inhoud en geest van de zaak.
  1. TORNOOIFORMAT:
  • 3.1 GROUP Stages : er zal gespeeld worden in poules van ten hoogste 6 spelers, volgens het stramien van de abc tornooien, maw 2 frames tegen elke andere poulespeler. Reglementen inzake eindstand en selectiecriteria worden overgenomen uit het tornooireglement VSFGL.
  • 3.2 Final round :
   Round 2   best of 5
   Last 16:   best of 5
   Quarter finales:   best of 5
   Semi finals:   best of 5
   FINAL *:   best of 7
   * indien de finale start na 20u00 = Best of 5
  • 3.3 Rankingpounts :
   6de plaats in poule:   17pt
   5de plaats in poule:   18pt
   4de plaats in poule:   19pt
   3de plaats in poule:   20pt
   round 2:   25pt
   last 16:   35pt
   quarter final:   45pt
   semi final:   60pt
   runner up:   80pt
   WINNER:   101pt
  • 3.4 Seeding : de eerste acht (8) spelers van de ranking zullen voorgeplaatst worden in de poules. Als iemand zich niet inschrijft zal dit 9de , 10de enz. worden.
  • 3.5 Eindranking : voor de eindrangschikking komen vier (4) van de vijf (5) beste (zie ook 2.6) tornooien in aanmerking. Maw, je slechtste resultaat wordt uit de rangschikking genomen. Dat kan ook een no-show zijn.
  • 3.6 Eindprijzenpot : er wordt gepeeld naar een eindprijzenpot. (3/4 de van het totaal aan inschrijvingen) elke speler die vier (4) van de vijf (5) tornooien meespeelt komt in aanmerking (zie ook 2.6) voor de eindprijzenpot. Deze prijzenpot zal verdeeld worden op het laatste tornooi aansluitend na de laatste finale. Hierna zullen er hapjes en drank aangeboden worden aan alle laureaten van de hyprocup!
  • 3.7 Kledijvoorschriften : de verplichte en bij de eerste inschrijving overhandigde polo met een effen broek (jeans mag ook) voor alle wedstrijden toegestaan.
  • 3.8 Klachten zullen behandeld worden door de klachtencommissie asap na het binnen krijgen van een klacht. In de klachtencommissie zetelen 2 leden van de organisatie, de uitbater en 2 onbetrokken spelers.
   Heeft de klacht echter betrekking op het systeem of organisatie, dan is de organisatie steeds bij machte om hieraan gevolgd te geven in welke richting dan ook. Maw, een beslissing te treffen die de algemene gang van zaken positief beïnvloed zonder daarbij aan de basis van het gehele concept te raken.
  • 3.8.1. Klachtgedrag klachten gelanceerd en gecirculeerd dmv het huidige aanbod aan diverse media, gericht tav HYPROCUP, de locatie, sponsors, partners of zelfs individuele personen die zich inzetten voor deze tornooiencyclus, kunnen berispt worden in functie van de inhoud. Dat kan gaan van een spreekwoordelijke blaam, over uitsluitingen tot zelfs een officiële klacht bij overkoepelende organisaties vertrekkende vanuit VSF Limburg. Dit gaat met name over klachten of klaaggedrag ZONDER dit voorafgaand aan de leiding te hebben gemeld en diens antwoord te hebben ontvangen of afgewacht!
  • 3.9 Organisatie: dit snookerevenement wordt georganiseerd door snookerclub ZUMA in samenwerking met Hy.Pro Billiards. De organisatie stelt dit evenement voor ter promotie van de snookersport en zal steeds het nodige doen om spelers en sport de nodige aandacht te geven.
  • 3.10 Wedstrijdleiding : alle 'group stages' wedstrijden worden gespeeld zonder scheidsrechters. De finale zal worden geleid door een clubscheidsrechter.
  • 3.11 Prijzengeld Er ook prijzengeld per tornooi voorzien. winnaar (60 euro), runner up (30euro), de halve finalisten (20euro), de kwartfinalisten (10euro) en de hoogste break (20euro) worden dan op zondag uitgereikt. De grote prijzenpot wordt uitgereikt na het afsluitende tornooi. Indien men daar om ??n of andere reden niet aanwezig kan zijn, kan men zijn prijzengeld alsnog laten overschrijven. Hiervoor wordt evenwel 10% van de rechtmatige som ingehouden, tenzij een grondige reden 'op voorhand' werd aangehaald en bewezen.
  • 3.12 De natura prijzen zijn uitsluitend af te halen tijdens de afsluitende prijsuitreiking, of na geldige afmelding en dito bewijs.
  1. 4.1 PRIJZENGELD eindranking: voorbeeldberekening
  PRIZE MONEY - dividum
  rank dividum av 48 part. av 56 part. av 60 part.
  1 25% € 880 € 1070 € 1160
  2 12,5% €  440 €  535 €  580
  3 & 4 8% €  280 €  340 €  370
  5 to 8 6% €  200 €  250 €  270
  9 to 16 3% €  100 €  125 €  135
           
  Deze verdeling van prijzenpot is louter informatief en kan licht afwijken ahv afmeldingen, het aantal 4+1 inschrijvingen en dergelijke…
           
  Highest Break: 1 EURO per POINT - 147: 200 EUROS
               
  ALTERNATIVE PRIZES
  each player poloshirt HyProCup 2018 (see dresscode)
  winner HyProCup trophy
  runner up 2nd place trophy
  3rd & 4th Trophy
  best U17 Reward
  best U21 Reward
  best senior Reward
  best lady Reward
  Highest Break Trophy
  rank 17 to last Surprise
  UITBATERS EN CLUBS
  voor de uitbaters en/of clubs die de MEESTE DEELNEMINGEN hebben na afloop van de tornooienreeks voorzien wij de volgende prijzen:
  met de meeste deelnemingen:  GRATIS PLAATSING van een nieuw laken naar keuze (enkel het laken dient betaald te worden aan courante prijs) - datum plaatsing over een te komen
  met het 2de meeste deelnemingen: 1 GRATIS 1G Aramith Tournament Champion snookerballset
  met het 3de meeste deelnemingen: 1 GRATIS snookerballenset Aramith Tournament Champion


  versie update 09/04/2018
   
   
  jupiler hainsworth zuma