>  
  Welkom op de website van HyProCup 2021! Hét snookerevent voor de zomermaanden.  
 

HyProCup 2020 (5 tornooien)

Winnaar : Julien LECLERCQ - Play 147
Runner UP: Jurian HEUSDENS - Zuma
Highest Break: Julien LECLERCQ - Play 147 (136)

Tornooi 1: Julien LECLERCQ - Play 147
Tornooi 2: Julien LECLERCQ - Play 147
Tornooi 3: Jurian HEUSDENS - Zuma
Tornooi 4: Julien LECLERCQ - Play 147
Tornooi 5: Julien LECLERCQ - Play 147

HyProCup 2019 (5 tornooien)

Winnaar : Sybren SOKOLOWSKI - Re-spot
Runner UP: Julien LECLERCQ - Play Ball
Highest Break: Julien LECLERCQ - Play Ball (125)

Tornooi 1: Julien LECLERCQ - Play Ball
Tornooi 2: Sybren SOKOLOWSKI - Re-spot
Tornooi 3: Sybren SOKOLOWSKI - Re-spot
Tornooi 4: Sybren SOKOLOWSKI - Re-spot
Tornooi 5: Julien LECLERCQ - Play Ball

HyProCup 2018 (5 tornooien)

Winnaar : Jurian HEUSDENS - Zuma
Runner UP: Kobe VANOPPEN - Biljart Lounge
Highest Break: Jurian HEUSDENS - Zuma (104)

Tornooi 1: Kristof VERMEIREN
Tornooi 2: Kobe VANOPPEN - Biljart Lounge
Tornooi 3: Jurian HEUSDENS - Zuma
Tornooi 4: Kobe VANOPPEN - Biljart Lounge
Tornooi 5: Jurian HEUSDENS - Zuma

HyProCup 2017 (5 tornooien)

Winnaar : Julien LECLERCQ - Play Ball
Runner UP: GODEYNE NICKY - RILEY INN
Highest Break:GODEYNE NICKY - RILEY INN (118)

Tornooi 1: Julien LECLERCQ - Play Ball
Tornooi 2: SOKOLOWSKI SYBREN - TEAM CKS
Tornooi 3: DIERENS MARC - BONAPARTE
Tornooi 4: HEUSDENS JURIAN - PLAY BALL
Tornooi 5: LECLERCQ JULIEN - PLAY BALL

HyProCup 2016 (5 tornooien)

Winnaar : Kevin Van Hove - Zuma
Runner UP: Joris Maas - De Dieze
Highest Break: Kevin Van Hove - Zuma (125)

Tornooi 1: Kevin Van Hove - Zuma
Tornooi 2: Kevin Van Hove - Zuma
Tornooi 3: Kevin Van Hove - Zuma
Tornooi 4: Joris Maas - De Dieze
Tornooi 5: Johny Moermans - Play Ball

HyProCup 2015 (5 tornooien)

Winnaar : Kevin Van Hove - Zuma
Runner UP: Johan D'Hondt - Play Ball
Highest Break: Jeff Jacobs - Cue Aiming (117)

Tornooi 1: Alain Vandersteen - Trianon
Tornooi 2: Kevin Van Hove - Zuma
Tornooi 3: Kevin Van Hove - Zuma
Tornooi 4: Kevin Van Hove - Zuma
Tornooi 5: Tom De Wit - Buckinghem

HyProCup 2014 (5 tornooien)

Winnaar : Kevin Van Hove - Zuma
Runner UP: Luca Brecel - Team CKS
Highest Break: Luca Brecel - Team CKS (147)

Tornooi 1: Kevin Van Hove - Zuma
Tornooi 2: Mario Van Herk - Zuma
Tornooi 3: Luca Brecel - Team CKS
Tornooi 4: Luca Brecel - Team CKS
Tornooi 5: Kevin Van Hove - Zuma


HyProCup 2013 (5 tornooien)

Winnaar : Luca Brecel - Team CKS
Runner UP: Kevin Van Hove - Zuma
Highest Break: Luca Brecel - Team CKS (127)

Tornooi 1: Luca Brecel - Team CKS
Tornooi 2: Luca Brecel - Team CKS
Tornooi 3: Luca Brecel - Team CKS
Tornooi 4: Kevin Van Hove - Zuma
Tornooi 5: Steve Lambrechts - Cue Aiming

HyProCup 2012 (5 tornooien)

Winnaar : Luca Brecel - Team CKS
Runner UP: Kevin Van Hove - Mister 100
Highest Break: Luca Brecel - Team CKS (147 3x)

Tornooi 1: Luca Brecel - Team CKS
Tornooi 2: Luca Brecel - Team CKS
Tornooi 3: Luca Brecel - Team CKS
Tornooi 4: Kevin Van Hove - Mister 100
Tornooi 5: Tomasz Skalski - Enbild

HyProCup 2011 (5 tornooien)

Winnaar : Kevin Van Hove - Trianon
Runner UP: Skalski Tomasz - Enbild
Highest Break: Kevin Van Hove - Trianon (134)

Tornooi 1: Kevin Van Hove - Trianon
Tornooi 2: Kevin Van Hove - Trianon
Tornooi 3: Kevin Van Hove - Trianon
Tornooi 4: Kevin Van Hove - Trianon
Tornooi 5: Steven Lemmens - SC Shooters

HyProCup 2010 (5 tornooien)

Winnaar : Kevin Van Hove - Trianon
Runner UP: Johan D'Hondt - Play Ball
Highest Break: Kevin Van Hove - Trianon (105)

Tornooi 1: Kevin Van Hove - Trianon
Tornooi 2: Johan D'Hondt - Play Ball
Tornooi 3: Johan D'Hondt - Play Ball
Tornooi 4: Kevin Van Hove - Trianon
Tornooi 5: Kevin Van Hove - Trianon

HyProCup 2009 (5 tornooien)

Winnaar : Kevin Van Hove - Trianon
Runner UP: Laurens De Staelen - Biljart-Café
Highest Break: Kevin Van Hove - Trianon (131)

Tornooi 1: Kevin Van Hove - Trianon
Tornooi 2: Laurens De Staelen - Biljart-Café
Tornooi 3: Davy Pauly - Play-Ball
Tornooi 4: Kevin Van Hove - Trianon
Tornooi 5: Kevin Van Hove - Trianon

HyProCup 2008 (6 tornooien)

Winnaar : Jurian Heusdens- Play Ball
Runner UP: Luca Brecel - Riley Inn
Highest Break: Luca Brecel - Riley Inn (88)

Tornooi 1: Alain Vandersteen - Embassy
Tornooi 2: Luca Brecel - Riley Inn
Tornooi 3: Jurain Heusdens - Play-Ball
Tornooi 4: Jurain Heusdens - Play-Ball
Tornooi 5: Alain Vandersteen - Embassy
Tornooi 6: Jurain Heusdens - Play-Ball

HyProCup 2007 (4 tornooien)

Winnaar : Alain Vandersteen - Embassy
Runner UP: Luca Brecel - Riley Inn
Highest Break: Peter Vertommen (81)

Tornooi 1: Luca Brecel - Riley Inn
Tornooi 2: Theo Ruyters - Play Ball
Tornooi 3: Joris Voets - Riley Inn
Tornooi 4: Kevin Draulans - Erasmus

 
 
GroupPI
jupiler hainsworth zuma
   

Home | Sign In | Rules & Format | Pictures | Draws & Results | History | Links

All Right Reserved © 2007-2021 by HyProCup
http://www.hyprocup.be